połkolonie gdańsk

Współpraca z Półkolonie Gdańsk SetPoint Akademia Tenisa

Serwis zrzeszający firmy przewozowe i podróżnych Komfortowebusy objęły swoim patronatem „Półkolonie Gdańsk SetPoint Akademia Tenisa” organizującą w Trójmieście turnusy tematyczne dla dzieci i młodzieży prowadzone przez profesjonalnych trenerów sportów. Półkolonie Gdańsk to turnusy zawierające zróżnicowane elementy tematyczne poświęcone poszczególnym półkoloniom oraz dydaktyczne elementy wspólne dla wszystkich turnusów kształtowania empatii do ludzi i zwierząt, świadomości ekologicznej oraz…
Read more