PILNE! Zalecenia dla branży transportowej i logistycznej w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa!
1 min read

PILNE! Zalecenia dla branży transportowej i logistycznej w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa!

PILNE! Zalecenia dla branży transportowej i logistycznej w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa!

Ministerstwo Rozwoju przesyła rekomenduje poniższe zalecenia w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się korona wirusa COVID-19.

Zaleca się:

  1. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).
  2. Promować w miarę możliwości kontakt z klientami za pomocą urządzeń teleinformatycznych (telefon, mail) w miejsce kontaktów bezpośrednich.
  3. Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych.
  4. Promować regularne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
  5. Promować w miarę możliwości używanie rękawic ochronnych podczas wykonywania prac.
  6. Upewnić się, że pracownicy oraz klienci mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą. W miarę możliwości zapewnić, kierującym pojazdami, dostępność żeli lub płynów dezynfekujących.
  7. Umieścić dozowniki z mydłem lub innym płynem odkażającym w pomieszczeniach w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.
  8. Wywiesić w widocznym miejscu informacje, jak skutecznie myć ręce.

przeczytaj wszystkie zalecenia dla branży transportowej opublikowane na portalu GOV przez Ministrerstwo Rozwoju

Pamiętaj, że nie wypełnienie wszystkich zaleceń nie musi skutkować nałożeniem na Ciebie kary, za wyjątkiem sytuacji, kiedy dane zalecenia są wyszczególnione w innych obowiązujących aktach prawnych a ich nie przestrzeganie grozi nałożeniem kary.

Warto mieć na uwadze, że rekomendacje Ministerstwa Rozwoju wynikają ze szczegółowych badań i analiz, zwłaszcza zleconych przez Inspektorat Sanitarny i przestrzeganie ich w znacznym stopniu ograniczy dalszy rozwój pandemii, która negatywnie wpływa m. in. na rynek transportu osobowego.

Najważniejsze aby jak najczęściej myc ręce, gdyż podczas podróży z innymi osobami bardzo często dotykamy tych samych powierzchni. Zbadano czas obecności korona wirusa na przedmiotach i okazało się, że na płatkach, których jest bardzo dużo w busach, wirus może przetrwać nawet 3 dni. Dlatego myjmy często ręce mydłem, które bardzo skutecznie niszczy osłonę wirusa a tym samym jego.